Haldusjärelevalvet teostav asutus

Haldusjärelevalvet teostav asutus:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

Kontaktisik: Kaidi Maask

e-post: Kaidi.Maask@hm.ee

telefon:  56876407