Dokumendid

Vajalikud dokumendid

Dokumentide avalik register

Viluste Põhikooli põhimäärus

Viluste Põhikooli hoolekogu põhimäärus

Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018

Digiplaan 2017-2019

Viluste Põhikooli õppekava Läbivate teemade kavad

Ainekavad


Õpilaste hindamine

Õpilaste vastuvotmine

Töökorralduse reeglid

Viluste Põhikooli põhimäärus

Õpilaste tunnustamine

Viluste PK Arengukava tegevuskava 2015-2018

Viluste Põhikooli kodukord

Õpilasesinduse põhikiri

Viluste PK vabade ametikohtade konkursi läbiviimise kord

Loovtööde koostamise ja läbiviimise juhend


Blanketid

Kooli nimekirjast välja arvamise avaldus

Lahkumisleht

Õpilase vastuvõtu ankeet

Õpilaspileti dublikaadi avaldus

Pikapäevarühma avaldus