Viluste Põhikooli lastevanemate koosolek toimub 09. novembril kell 17.30

Päevakord:

  • Ülevaade alanud 2016/2017 õppeaastast (direktor K.Sulg)
  • Ülevaade Viluste Põhikooli huvitegevusest (huvijuht K.Salf)
  • Ülevaade Viluste Põhikooli hoolekogu tööst (hoolekogu esimees M. Ojasaar)
  • Suuhügieen. Loeng. Marju Luht. Suuhügienist .

<